PUBLICATIONS:

Scientific peer-reviewed

2017

Tammelin Mia, Mykkänen, Johanna, Sevón Eija, Lahtinen-Murtomäki, Minna, Rönkä, Anna. (forthcoming 2017) Family Time Negotiations in the Context of Nonstandard Work Schedules. Families, Relationships, Society

Tammelin, Mia, Saari Tiina, & Koivunen Tuija (forthcoming 2017): Illusion of Autonomy? Knowledge workers pressed between home and work. International Journal of Sociology and Social Policy.

Tammelin, Mia & Anttila Timo (forthcoming 2017) Mobile life of middle aged employees: fragmented time and softer schedules. In Taipale, S. & Wilska, T-A & Criss Gilleard:. Digital Technologies and Generational Identity: ICT Usage Across the Life Course. Routledge.

Tammelin, Mia, Malinen Kaisa, Verhoef, Melissa & Rönkä, Anna (2017) Work-family conflict and nonstandard working time in Finland, the Netherlands and the United Kingdom. Journal of Family Issues. Vol: 38(1) 3-24. Doi: 0192513X15585810

Tammelin, Mia & Mustosmäki, Armi. (2017) Työn, perheen ja muun elämän yhteensovittaminen. In: Myytit työelämässä (Myths of Working Life). Edited by Pasi Pyöriä. Gaudeamus.

2016

Murtorinne-Lahtinen Minna, Moilanen Sanna, Tammelin Mia, Rönkä Anna & Laakso Marja-Leena (2016) Mothers’ non-standard schedules and family time: enhancing regularity and togetherness. International Journal of Sociology and Social Policy. Vol. 36 Iss: 1/2, pp.119 – 135 http://dx.doi.org/10.1108/IJSSP-02-2015-0022

Oinas, Tomi, Tammelin, Mia, ja Anttila Timo. 2016. Työ, perhe ja hoiva – heijastuvatko kasautuvat aikapaineet myöhempään työuraan? (Work, family and care – are there long-term consequences of added pressures at work?) In Järnefelt, N.: Työolot ja työurat (Working conditions and work careers). Eläketurvakeskus.pp 62-86

2015

Verhoef, Melissa, Tammelin, Mia, May, Vanessa, Roeters, Anne & Rönkä, Anna. (2015) Childcare and parental work schedules. Community, Work & Family. Volume 19(3). http://dx.doi.org/10.1080/13668803.2015.1024609

Anttila, Timo, Oinas, Tomi,  Tammelin, Mia & Nätti Jouko (2015) Flexibility regimes and work hour fit in Europe. European Sociological Review. 31 (6): 713-724 DOI: https://doi.org/10.1093/esr/jcv070

Oinas, Tomi, Tammelin, Mia, Anttila, Timo (2015) Epätyypillinen työaika ja lasten kanssa vietetty aika. Pääkkönen, Anttila, & Anttila (eds). Tilastokeskus. pp 99-108.

2014 and older…

Kekkonen, Marjatta, Rönkä Anna, Laakso Marja-Leena, Tammelin, Mia & Malinen, Kaisa (2014) Lapsiperheet 24/7 -taloudessa (Families in 24/7- economy). In: Lammi-Taskula, J. & Karvonen, S. (2014) Lapsiperheiden hyvinvointi 2014 (Wellbeing of families with children). The National Institute for Health and Welfare.52-70

Tammelin Mia & Rönkä Anna (2013)  Lapsiperheen arki ja 24/7- talous. Julkaisussa: Virkajärvi, Marjukka (toim) Työelämän tutkimuspäivät 2012. Suomella töissä? Kestämistä ja kestävyyttä. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja: 4/2013. Sivut 306 -318. PDF: http://tampub.uta.fi/handle/10024/68147

Nätti, Jouko, Anttila, Timo & Tammelin, Mia (2012). Knowledge Work, Working Time and Use of Time among Finnish Dual-earner Families. Does knowledge work require the marginalization of private life? Journal of Family Issues, Volume 33 Issue 3 March 2012 293 – 313.

Nätti, Jouko, Tammelin, Mia, Anttila, Timo & Ojala, Satu (2011). Work at Home and Time Use in Finland. New Technology, Work and Employment 26:1.68-77.

Tammelin, Mia (2009). Identifying Finnish Dual-Earner Families’ Work-Family Time Strategies. In Koistinen, Pertti, Lilja Mósesdóttir, Amparo Serrano-Pascal (Eds.): Emerging Systems of Work and Welfare. Publishing house Peter Lang. 233- 254.

Tammelin, Mia (2009). Working time and family time. Experiences of the work-family interface among dual-earning couples in Finland. Jyväskylä studies in education, social sciences and psychology 355. University of Jyväskylä.

Nätti, Jouko, Väisänen, Mia & Anttila, Timo (2006). Paid work at home and work-family-relations in knowledge work in Finland. International Employment Relations Review 12 (1), 63–76.

Nätti, Jouko & Anttila, Timo & Väisänen, Mia (2006). Managers and working time. “Boulin, Jean Yves & Lallement, Michel & Messenger , Jon (eds.) “Decent Working Time, New trends new issues” ILO, Geneva 2006.289-313

Anttila, Timo & Nätti, Jouko & Väisänen, Mia (2005). The experiments of reduced hours in Finland: impact on work-family interaction and the importance of the socio-cultural setting. Community, Work & Family. 8,(2) 2005, 187 – 209, Routledge Taylor & Francis Ltd. 2005

Väisänen, Mia & Nätti, Jouko (2002). Working Time Preferences in Dual-Earning Households. European Societies, 4 (3) 2002, 307-329. Routledge, Taylor & Francis Ltd.

Tammelin, Mia (2010) Kokemuksia sosiaalipalveluista. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasfoorumit Keski-Suomessa (Experiences of social services. Experiences on rehabilitate work experience in Middle Finland). The National Institute for Health and Welfare, Reports (THL Raportteja) 31/2010.

 Kaskisaari, Marja, Tammelin, Mia, Hirvonen, Johanna, Hämeenaho, Pilvi, Ilmarinen, Katja, Vartiainen, Anssi (2010). Kuntalaisten arvioita sosiaalipalveluista. ParasSos- tutkimus Keski-Suomen yhdeksän kunnan alueella (Evaluation of social services by municipal residents. A study in nine municipalities in central Finland). The National Institute for Health and Welfare, Reports (THL Raportteja) 6/2010.

Kokko Simo, Heinämäki Liisa, Tynkkynen Liina-Kaisa, Kaskisaari Marja, Haverinen Riitta, Muuri Anu, Pekurinen Markku, Tammelin Mia (2009). Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteutuminen. Kuntakysely sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen ratkaisuista 2009–2013 (Implementing the Finnish Act on Restructuring Local Government and Services). The National Institute for Health and Welfare, Reports (THL raportteja) 36/2009.

Anttila, Timo, Nätti, Jouko & Väisänen, Mia (2007). Työ, perhe ja aikapulan hallinta (Work, family and time famine). Janus 16 (3) 2007. 245–260

Nätti, Jouko, Väisänen, Mia & Anttila, Timo (2006) Ansiotyö kotona (Paid work at home). In Lehto, Anna-Maija, Sutela, Hanna & Miettinen, Arto (Eds.): Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Tutkimuksia, 244 /2006, Statistics Finland.

Nätti, Jouko, Manninen Maarit, Väisänen, Mia & Anttila, Timo (2005). Vuorotellen virkeäksi. Vuorotteluvapaan seurantatutkimus (A study on job alternation leave). Työpoliittinen tutkimus, 279 Työministeriö (Ministry of Employment).

Nätti, Jouko, Väisänen, Mia and Anttila, Timo (2005). Tietotyö, ansiotyö kotona ja perhe (Knowledge work, paid work at home and family). Työ ja ihminen 19(1) 2005, 71-90.

Nätti, Jouko & Anttila, Timo & Väisänen, Mia (2005). Tietotyö, työaika ja ajankäyttö kotitaloudessa (Knowledge work, working time and use of time in households). In Pääkkönen H. (Eds.) Perheiden ajankäyttö. Tilastokeskus. 2005, 41-66.

Nätti, Jouko & Väisänen, Mia (2000). Työajat ja – suhteet kotitaloudessa (Working times and patterns in households). In Lehto A-M. & Järnefelt, N. (eds.) Jaksaen ja joustaen. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Statistics Finland. Research Series 230/2000, 45-65

Edited scientific journals

(I was the editor of the finnish language Työelämän tutkimus – journal 2015-2016)

Työelämän tutkimus (Finnish Journal on Working Life Research) 1/2017, co-edited with Monika von Bonsdorff

Työelämän tutkimus (Finnish Journal on Working Life Research) 3/2016, theme number on Work and Family, co-edited with Milla Salin

Työelämän tutkimus (Finnish Journal on Working Life Research) 2/2016

Työelämän tutkimus (Finnish Journal on Working Life Research) 1/2016

Työelämän tutkimus (Finnish Journal on Working Life Research) 3/ 2015 theme number on “Structures, Institutions and Policies of Finnish Working Life” (co-edited with Koistinen Pertti, Saloniemi Antti & Vainiomäki Jari)

Työelämän tutkimus (Finnish Journal on Working Life Research)2/ 2015

Työelämän tutkimus(Finnish Journal on Working Life Research) 1/ 2015

Työelämän tutkimus (Finnish Journal on Working Life Research)2/ 2014

Työelämän tutkimus (Finnish Journal on Working Life Research)1/ 2014

Conference papers, book reviews and publications targeted for non-academics

Tammelin Mia. 2017. Arjen rytmit, perhe ja teknologia. Science blog of the University of Jyväskylä. 15.3.2017.    URN:NBN:fi:jyu-201703061589

Tammelin, Mia, Salin Milla & Mustosmäki, Armi. 2016. Rajanveto työn ja perheen välille vaatii yhä enemmän taitoa (Boundary work between work and family requires work and new skills). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, The National Institute for Health and Welfare, electronic blog (published 12th May2016): https://blogi.thl.fi/blogin-nayttosivu/-/blogs/rajanveto-tyon-ja-perheen-valille-vaatii-yha-enemman-tait-1

Tammelin Mia, Anttila Timo & Mänttäri van der Kuip, Maija. 2016. Julkisen sektorin palveluprosessit kevyiksi lean-tuotantomalleilla – mutta kevyttuotteet eivät aina laihduta? Editorial of Työelämän tutkimus (Finnish Journal on Working Life Research) 1/2016. Työelämän tutkimus 1/2016.1-4.

Koistinen Pertti, Saloniemi Antti, Tammelin Mia ja Vainiomäki Jari. 2015. Suomen työmarkkinoiden rakenteet, instituutiot ja toiminta. Editorial of Työelämän tutkimus (Finnish Journal on Working Life Research) 3/ 2015. Työelämän tutkimus 3/2015.

Tammelin, Mia. 2015. Työtilajärjestelyjen monet merkitykset. Editorial of Työelämän tutkimus (Finnish Journal on Working Life Research) 1/ 2015. Työelämän tutkimus  1/2015.

Nätti, Jouko & Anttila, Timo & Väisänen, Mia (2005). Dimensions of working time and well-being. The 17th International Symposium on Shiftwork and Working Time. 18-22 September 2005, Hoofddorp, the Netherlands. Shiftwork International Newsletter 22(2), 114.

Nätti, Jouko & Anttila, Timo & Väisänen, Mia (2002). Expériences de réduction de la durée du travail dans les services publics finlandais : impacts sur la société et les individus (The Experiments of Reduced Working Hours in Finland) Territories 2020, No. 6/2002, 87-96

Tammelin, Mia. 2014. Sukupuolinäkökulma perheellistymiseen jää ohueksi. Työelämän tutkimus (Finnish Journal on Working Life Research) 3-2014, 309-311. Kirja-arvio/ Book review

Rönkä, Anna & Tammelin, Mia. 2014. Epätyypillinen työaika, 24h-talous ja hyvinvointi: (itsensä) johtamisen keinoja etsimässä Punna, Mari (toim.) Hyvinvointia ja oikeudenmukaisuutta – työntekijänä ja esimiehenä 24h-taloudessa. Take Care 24/7 –hankkeen loppuraportti. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 11-15.

Tammelin, Mia. 2014 Lehden toimitus Jyväskylään – jatkuvuuksia ja uudistumista. Työelämän tutkimus -lehden pääkirjoitus 1/ 2014. Työelämän tutkimus (1) 2014. 1-2.

Anna Rönkä, Marja-Leena Laakso, Mia Tammelin, Riitta-Leena Metsäpelto, Eija Sevón, Leena Turja ja Pirjo-Liisa Poikonen. Aikuisten työ rytmittää lasten arjen, Hyvinvointikatsaus 1/ 2014.

Tammelin, Mia & Ilmarinen, Katja (2013) Vanhusten perhehoitoon liittyvät jännitteet ja välitilat (Tensions of elderly family care in Finland). Janus 2013. Puheenvuoroja/Discussion

Tammelin, Mia (2012) Kohdennettuja kuvauksia työelämän laadusta Euroopassa (Targeted descriptions of quality of work in Europe). Työelämäntutkimus (Finnish Journal on Working Life Research) 2- 2012. 204 – 206. Book review

Tammelin, Mia & Rönkä Anna (2012) Työtä kellon ympäri. Talentia 8-2012. (electronic: http://www.talentia-lehti.fi/lehti/puheenvuorot?2868_m=3214 , published 2.11.2012)

Tammelin Mia (2012) Perhevapaiden uudistamisen perustelut. Tesso 3-4 /2012, 64. Book review.

Tammelin, Mia (2010) Työelämätutkimusta tarkoin rajatuilla kohdentamisilla. Book review (kirja-arvostelu) Janus 2/2010, vol. 18.190-193

Kauppinen, Sari (Eds.) (2010) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden arvioita peruspalvelujen tilasta. Peruspalvelujen tila 2010- raportin tausta-aineisto. (Expert reviews on public social and health services. The background material of review of social and health care services 2010) The National Institute for Health and Welfare, Reports (THL raportteja) 9/2010, 55-56, 63-69.

Tammelin, Mia (2010) Palautetta sosiaalipalveluista. THL:n uutiskirje. 2/2010 (4.5.2010)

Tammelin, Mia (2009). Työaika ja perheen aika. Poisjättäytymistä vai ulosheittämistä? (Working time and family time. Opt-out or pushed out?) Lectio praecursoria 20.3.2009, Janus 17 (2)2009, 176-183

Anttila, Timo, Nätti, Jouko, Ojala, Satu & Tammelin, Mia (2009) Ansiotyö kotona. Yleisyys, ominaispiirteet, seuraukset ja hallinta palkansaajilla. Työsuojelurahaston loppuraportti. 1.6.2009. Sosiaalitutkimuksen laitos. Tampereen Yliopisto. Electronic publication (in Finnish): http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/65541/978-951-44-7747-8.pdf?sequence=1

Moilanen, Johanna, Rajalin, Minna & Tammelin, Mia (2009). Kouluttajan opas ehkäisevän lastensuojelun vapaaehtoistoimintaan. Esimerkkinä aikuisystävätoiminta. (A guide for trainers on voluntary child care services) Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, raportteja 20.

Väisänen, Mia, Nätti, Jouko & Anttila, Timo (2006). Tietotyö valuu kotiin – miten käy perhesuhteiden? (Knowledge work enters home – what happens to family relations) Työterveiset 2006/1.

Väisänen, Mia (2006). Ansiotyötä täydennetään usein kotona – etätyö yhä harvinaista. (Paid work is often supplemented at home, telework is still rare) Tieto & Trendit 4/2006. Tilastokeskus. 2006.

Väisänen, Mia (1999). “Voi itku, taas joku muutos” Kunnan sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden kokema työn epävarmuus. (Not a change again. Work insecurity experienced by the municipal social and health care sector workers) Jyväskylän Yliopisto. MA thesis

Väisänen, Mia, (toim.) (1998). Asiakkaat arvioivat sosiaalityöntekijän palveluita (Customers’ review social workers services). Länsi-Suomen lääninhallituksen julkaisusarja nro. 26 / 1998.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s