Aika on arkielämän keskeinen ulottuvuus. Perheissä kiirettä ja aikapulaa aiheuttavat muun muassa perheenjäsenten monet ja usein eritahtiset aikataulut, työelämän kiristynyt tahti ja lisäksi muun muassa vapaa-aikaan ja vanhemmuuteen liittyvät kasvaneet odotukset. Ajan hallinta ja koordinointi on tullut yhä monimutkaisemmaksi. Perheissä käytetään useita aikaan liittyviä strategioita.

Artikkelissa (kirjoitettu yhdessä Timo Anttilan kanssa) ‘Mobile life of middle-aged employees: fragmented time and softer schedules’ tarkastelen sitä, miten perheissä käytetään mobiiliteknologiaa hallitsemaan aikaa ja ratkaisemaan aikaan liittyviä ongelmia. Teknologia mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman vuorovaikutuksen, siten se samalla väistämättä vaikuttaa perhesuhteisiin; tutkimuksessa kysymme millaisia ovat teknologiavälitteiset perhesuhteet? Lisäksi keskustelen ajan pehmenemisestä – siitä, että aikatauluja on aina mahdollista uudelleenjärjestää ja -koordinoida.

Artikkeli on julkaistu kirjassa  Digital Technologies and Generational Identity ( Routledge 2017).

Digitalisation and softening of schedules

Technological innovations and information and communications technology (ICT) have many complex implications for social life. Technology changes the nature and meaning of everyday tasks and results in new cultural practices (Wajcman, 2008). One important aspect of ICT is that it changes the relation of time and place and has consequences for social relationships. In this chapter, we concentrate on patterns of ICT use among middle aged employees in demanding knowledge work, i.e. workers with high education working in expert positions. We discuss particularly how these people, aged 34-55, use ICTs to manage, coordinate and cope with the various schedules of family, work and free time. We show that regardless of belonging to the same broad social generation they do not share the same patterns in their use of mobile technology; instead, their orientations to ICTs and practices vary. Therefore, it seems it is not generation as such that defines the use and orientation to ICT among this social group, but rather, that there are differences between people, their work and family situations that influence ICT use.

This chapter is published in Digital Technologies and Generational Identity. ICT Usage Across the Life Course, edited by Sakari Taipale, Terhi-Anna Wilska & Cris Gilleard