Here is a list of my publications (Julkaisuja)

Book: Family, Work and Well-Being (2018),

edited by me, written together with Timo Anttila, Tomi Oinas, Armi book imageMustosmäki, Ilkka Virmasalo and Outi Alakärppä. Springer Briefs Nature.

2018/2021

 • Tammelin M., Hirvonen H., Hämäläinen A, & Hänninen, R. Sense of belonging in digitalised care work community. H.Hirvonen, M. Tammelin, E. Wouters, R. Hänninen. Critical perspectives to digital transformation of care, Routledge. Forthcoming.
 • Tammelin M. & Alakärppä, O. 2021. Technology management, networking positions and work/life boundaries among working adult students. Technology in Society 65 (2021). https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101569
 • Saari, T., Tammelin, M., Mustosmäki, A., Koivunen, M., Villi, M. & Parviainen, T. 2021 (forthcoming). Työelämän digitalisoituminen ja media-alan työ työmarkkinajärjestöjen ulostuloissa (Digitalisation of work and work among media workers – labour unions perspectives).
 • Oinas, T., Karhinen, J., Tammelin, M., Hirvonen, H. Hämäläinen, A., Taipale, S. 2021, Teknologisten laitteiden ja sovellusten käyttö vanhustyössä: työn piirteiden ja yksilötekijöiden vaikutusten tarkastelua (Use of techonology and applications in elderly care work: analysis of work and personal characteristics). Yhteiskuntapolitiikka 2021.
 • Tammelin, M. (2020) Couples’ time management systems: your time, my time or our time? Families, Relationships and Societies, (10)1, March 2021, pp. 137-152(16). DOI: org/10.1332/204674320X16059402201264
 • Parkatti Anne & Tammelin, Mia (2020) Finanssialan työn digitalisaatio (Digitalisation of work in the financial sector), Työelämän tutkimus. Vol 18, 145-178. DOI: https://doi.org/10.37455/tt.94888
 • Tammelin, Mia (2019) The solo self-employed and intrinsic financial security: does the promotion of self-employment institutionalise dualisation? Journal of Poverty and Social Justice, 27( 2), June 2019, 219-234. https://doi.org/10.1332/175982719X15535215192741

2017/2018

 • Tammelin, M., Taipale, S., & Hirvonen, H. (2018). Vanhustyön digitalisaatio : työntekijät teknologian kehittäjiksi(read). Vanhustyö, 2018 (4), 8-9.
 • Tammelin, Mia. (2018) Dimensions of working time, family and well-being: introduction. In Tammelin, M (ed). (2018) Family, Work and Wellbeing. Emerging new issues. Springer Briefs, Springer Nature. Pp 1-10
 • Tammelin, Mia. (2018). Work, time and family: Is it possible to identify European family working time regimes? In Tammelin, M (ed). (2018) Family, Work and Wellbeing. Emerging new issues. Springer Briefs, Springer Nature. Pp. 11-21
 •  Tammelin, Mia, Virmasalo Ilkka, Alakärppä Outi. (2018) Lone-parent families in the EU. In Tammelin, M (ed). (2018) Family, Work and Wellbeing. Emerging new issues. Springer Briefs, Springer Nature. Pp. 35-48
 •  Tammelin, Mia. (2018). Work – family border styles and mobile technology. In Tammelin, M (ed). (2018) Family, Work and Wellbeing. Emerging new issues. Springer Briefs, Springer Nature. Pp.91-104
 • Tammelin, Mia, Anttila Timo, Oinas Tomi, Mustosmäki Armi, Virmasalo Ilkka, Alakärppä Outi. (2018) Conclusions: Towards sustainable working life. In Tammelin, M (ed). (2018) Family, Work and Wellbeing. Emerging new issues. Springer Briefs, Springer Nature. pp. 105-115
 • Rönkä Anna, Turja Leena, Malinen Kaisa, Tammelin Mia & Kekkonen Marjatta  Flexibly scheduled early childhood education and care: Experiences of Finnish parents and educators. Early Years.
 • Rönkä, Anna, Ekonen, Marianne, Tammelin, Mia & Turja, Leena (2017) Management in the 24/7-society raises concerns of fairness and social responsibility. Social Responsibility Journal. (forthcoming)  https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2017/11/tiedote-2017-11-30-12-55-21-136695
 • Tammelin, Mia, Mykkänen, Johanna, Sevón Eija, Lahtinen-Murtomäki, Minna, Rönkä, Anna. (2017) Family Time Negotiations in the Context of Nonstandard Work Schedules. Families, Relationships, Society https://doi.org/10.1332/204674317X15034163282768
 • Tammelin, Mia, Saari Tiina, & Koivunen Tuija (2017): Illusion of Autonomy? Knowledge workers pressed between home and work. International Journal of Sociology and Social Policy.
 •    Tammelin, Mia & Mustosmäki, Armi. (2017) Työn, perheen ja muun elämän yhteensovittaminen. In: Myytit työelämässä (Myths of Working Life). Edited by Pasi Pyöriä. Gaudeamus.
 • Tammelin, Mia & Anttila Timo (2017) Mobile life of middle aged employees: fragmented time and softer schedules. In Taipale, S. & Wilska, T-A & Criss Gilleard:. Digital Technologies and Generational Identity: ICT Usage Across the Life Course. Routledge.
 • Tammelin, Mia, Malinen Kaisa, Verhoef, Melissa & Rönkä, Anna (2017) Work-family conflict and nonstandard working time in Finland, the Netherlands and the United Kingdom. Journal of Family Issues. Vol: 38(1) 3-24. Doi: 0192513X15585810 /
 • 2016 and before
 • Murtorinne-Lahtinen Minna, Moilanen Sanna, Tammelin Mia, Rönkä Anna & Laakso Marja-Leena (2016) Mothers’ non-standard schedules and family time: enhancing regularity and togetherness. International Journal of Sociology and Social Policy. Vol. 36 Iss: 1/2, pp.119 – 135 http://dx.doi.org/10.1108/IJSSP-02-2015-0022
 • Oinas, Tomi , Tammelin, Mia, ja Anttila Timo. 2016. Työ, perhe ja hoiva – heijastuvatko kasautuvat aikapaineet myöhempään työuraan? (Work, family and care – are there long-term consequences of added pressures at work?) Järnefelt, N.: Työolot ja työurat (Working conditions and work careers). Eläketurvakeskus 62-86
 • Verhoef, Melissa, Tammelin, Mia, May, Vanessa, Roeters, Anne & Rönkä, Anna. (2015) Childcare and parental work schedules. Community, Work & Family. Volume 19(3). http://dx.doi.org/10.1080/13668803.2015.1024609
 • Anttila, Timo, Oinas, Tomi, Nätti Jouko & Tammelin, Mia (2015) Flexibility regimes and work hour fit in Europe. European Sociological Review. 31 (6): 713-724
 • Oinas, Tomi, Tammelin, Mia, Anttila, Timo (2015) Epätyypillinen työaika ja lasten kanssa vietetty aika. Pääkkönen, Anttila, & Anttila (eds). Tilastokeskus. pp 99-108
 •  
 • Kekkonen, Marjatta, Rönkä Anna, Laakso Marja-Leena, Tammelin, Mia & Malinen, Kaisa (2014) Lapsiperheet 24/7 -taloudessa. In: Lammi-Taskula, J. & Karvonen, S. (2014) Lapsiperheiden hyvinvointi 2014 . The National Institute for Health and Welfare.52-70
 • Tammelin Mia & Rönkä Anna (2013)  Lapsiperheen arki ja 24/7- talous. Julkaisussa: Virkajärvi, Marjukka (toim) Työelämän tutkimuspäivät 2012. Suomella töissä? Kestämistä ja kestävyyttä. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja: 4/2013. Sivut 306 -318. PDF- muodossa: http://tampub.uta.fi/handle/10024/68147
 • Nätti, Jouko, Anttila, Timo & Tammelin, Mia (2012). Knowledge Work, Working Time and Use of Time among Finnish Dual-earner Families. Does knowledge work require the marginalization of private life? Journal of Family Issues, Volume 33 Issue 3 March 2012 pp. 293 – 313.
 • Nätti, Jouko, Tammelin, Mia, Anttila, Timo & Ojala, Satu (2011). Work at Home and Time Use in Finland. New Technology, Work and Employment 26:1.68-77.
 • Tammelin, Mia (2009). Identifying Finnish Dual-Earner Families’ Work-Family Time Strategies. In Koistinen, Pertti, Lilja Mósesdóttir, Amparo Serrano-Pascal (Eds.): Emerging Systems of Work and Welfare. Publishing house Peter Lang. 233- 254.
 • Tammelin, Mia (2010) Kokemuksia sosiaalipalveluista. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasfoorumit Keski-Suomessa (Experiences of social services). The National Institute for Health and Welfare, Reports (THL Raportteja) 31/2010.
 •  Kaskisaari, Marja, Tammelin, Mia, Hirvonen, Johanna, Hämeenaho, Pilvi, Ilmarinen, Katja, Vartiainen, Anssi (2010). Kuntalaisten arvioita sosiaalipalveluista. ParasSos- tutkimus Keski-Suomen yhdeksän kunnan alueella. The National Institute for Health and Welfare, Reports (THL Raportteja) 6/2010.
 • Kokko Simo, Heinämäki Liisa, Tynkkynen Liina-Kaisa, Kaskisaari Marja, Haverinen Riitta, Muuri Anu, Pekurinen Markku, Tammelin Mia (2009). Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteutuminen. Kuntakysely sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen ratkaisuista 2009–2013 THL raportteja 36/2009.
 • Tammelin, Mia (2009). Working time and family time. Experiences of the work-family interface among dual-earning couples in Finland. Jyväskylä studies in education, social sciences and psychology 355. University of Jyväskylä. (PhD Study, accepted with magna cum laude approbatur.)
 • Nätti, Jouko, Väisänen, Mia & Anttila, Timo (2006). Paid work at home and work-family-relations in knowledge work in Finland. International Employment Relations Review 12 (1), 63–76.
 • Nätti, Jouko & Anttila, Timo & Väisänen, Mia (2006). Managers and working time. “Boulin, Jean Yves & Lallement, Michel & Messenger , Jon (eds.) “Decent Working Time, New trends new issues” ILO, Geneva 2006.289-313
 • Anttila, Timo, Nätti, Jouko & Väisänen, Mia (2007). Työ, perhe ja aikapulan hallinta (Work, family and time famine). Janus 16 (3) 2007. 245–260
 • Nätti, Jouko, Väisänen, Mia & Anttila, Timo (2006) Ansiotyö kotona (Paid work at home). In Lehto, Anna-Maija, Sutela, Hanna & Miettinen, Arto (Eds.): Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Tutkimuksia, 244 /2006, Statistics Finland.
 • Anttila, Timo & Nätti, Jouko & Väisänen, Mia (2005). The experiments of reduced hours in Finland: impact on work-family interaction and the importance of the socio-cultural setting. Community, Work & Family. 8,(2) 2005, 187 – 209, Routledge Taylor & Francis Ltd. 2005
 • Nätti, Jouko, Manninen Maarit, Väisänen, Mia & Anttila, Timo (2005). Vuorotellen virkeäksi. Vuorotteluvapaan seurantatutkimus (A study on job alternation leave). Työpoliittinen tutkimus, 279 Työministeriö (Ministry of Employment).
 • Nätti, Jouko, Väisänen, Mia and Anttila, Timo (2005). Tietotyö, ansiotyö kotona ja perhe (Knowledge work, paid work at home and family). Työ ja ihminen 19(1) 2005, 71-90.
 • Väisänen, Mia & Nätti, Jouko (2002). Working Time Preferences in Dual-Earning Households. European Societies, 4 (3) 2002, 307-329. Routledge, Taylor & Francis Ltd.
 • Nätti, Jouko & Anttila, Timo & Väisänen, Mia (2005). Tietotyö, työaika ja ajankäyttö kotitaloudessa (Knowledge work, working time and use of time in households). In Pääkkönen H. (Eds.) Perheiden ajankäyttö. Tilastokeskus. 2005, 41-66.
 • Nätti, Jouko & Väisänen, Mia (2000). Työajat ja – suhteet kotitaloudessa (Working times and patterns in households). In Lehto A-M. & Järnefelt, N. (eds.) Jaksaen ja Joustaen. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Statistics Finland. Research Series 230/2000, 45-65